Forever Living Products

Forever Living Products är världens största producent av Aloe Vera produkter, WMYL fick helhetsuppdraget med att ta fram deras nya nordiska webbplats.

Vi tog fram UX och design samt utvecklade sajten i CMS:et Pimcore som även integrerar mot Forever Livings Products produktkatalog.

I projektet fick vi möjlighet att jobba enligt en metodik som heter Atomic design.
Med tankesättet ända från UX, till design och så småningom till front-end-kod, blir resultatet att vi får ett levande bibliotek med välbyggda komponenter som enkelt går att återanvända och anpassa.

Är du intresserad av ett liknande projekt?

Kontakta oss idag!

Kontakta oss